noun_888647noun_888647checkclipboardfFill 1google-plusicon menuicon menuShapeselectShapeyoutube

.

Kaat Pype (°1980, Gent) is een mixed media-regisseur met een eigenzinnige, op (zelf)onderzoek gebaseerde artistieke praktijk. Op het speelveld tussen kunstenaar, publiek en werk experimenteert ze met de meest uiteenlopende media: van fotografie, video en performance tot dans, sculptuur, installatie en alle mogelijke cross-overs. Onbevangen, op het ritme van de haar zo kenmerkende ongetemperde vrijheid vindt ze zichzelf continu terug uit. Waar haar werk in opdracht vaak doordrongen is van een wervelende verbeelding vol absurde, theatrale ingevingen, is haar autonome werk trager, meer (zelf)reflectief. Ze breekt er met zogenaamde grenzen, decontextualiseert, draait rolpatronen om, zet verwachtingen op losse schroeven, haalt perspectieven onderuit. 

Kaat

Het voorbije anderhalve decennium heeft ze haar beeldtaal gestructureerd rond de menselijke psyché, intense emoties en het fysiek/mentaal ongemakkelijke in een poging dit taboeloos bloot te leggen, te bevragen, in een ontembare drang om beter te begrijpen. Hiervoor vertrekt ze niet zelden vanuit haar persoonlijke leefwereld, al dan niet doordrongen van een tristesse, rouw en pijn die er rondwaart. Mensen met wie ze diep is verbonden, zoals haar moeder, partner en dochter, krijgen - hoewel doorgaans niet intentioneel - in de loop van het proces vaak een hoofdrol toebedeeld. Ze registreert ze terwijl ze gewoon ‘zijn’, al dan niet poserend voor een testbeeld of net spontaan mijmerend tijdens een onbewaakt alledaags moment. Deze zogenaamd ‘normale’ gebeurtenissen giet ze in verrassende, soms bevreemdende vormen. 


"Pype viert en sublimeert dat wat tussen de plooien van het proces dreigt te verdwijnen. "
Sofie Crabé

Haar werk is een uitnodiging om mee in haar ongebreidelde chaos te stappen, om onverwachte wegen te bewandelen, om samen in de spiegel te kijken.

"..."